OM gakaararoopaaya namaH
OM gaMbeejaaya namaH
OM gaNESaaya namaH
OM gaNavaMditaaya namaH
OM gaNaaya namaH
OM gaNyaaya namaH
OM gaNanaateetasadguNaaya namaH
OM gaganaadikasRujE namaH
OM gaMgaasutaaya namaH
OM gaMgaasutaarcitaaya namaH
OM gaMgaadharapreetikaraaya namaH
OM gaveeSEDyaaya namaH
OM gadaapahaaya namaH
OM gadaadharasutaaya namaH
OM gadyapadyaatmakakavitvadaaya namaH
OM gajaasyaaya namaH
OM gajalakShmeepatE namaH
OM gajaavaajirathapradaaya namaH
OM gaMjaanirataSikShaakRutayE namaH
OM gaNitagnyaaya namaH
OM gaMDadaanaaMcitaaya namaH
OM gantrE namaH
OM gaMDOpalasamaakRutayE namaH
OM gaganavyaapakaaya namaH
OM gamyaaya namaH
OM gamanaadivivarjitaaya namaH
OM gaMDadOShaharaaya namaH
OM gaMDabhramadbhramarakuMDalaaya namaH
OM gataagatagnyaaya namaH
OM gatidaaya namaH
OM gatamRutyavE namaH
OM gatOdbhavaaya namaH
OM gaMdhapriyaaya namaH
OM gaMdhavaahaaya namaH
OM gaMdhasiMdhurabRuMdagaaya namaH
OM gaMdhaadipoojitaaya namaH
OM gavyabhOktrE namaH
OM gargaadisannutaaya namaH
OM gariShThaaya namaH
OM garabhidE namaH
OM garvaharaaya namaH
OM garaLibhooShaNaaya namaH
OM gaviShThaaya namaH
OM garjitaaraavaaya namaH
OM gabheerahRudayaaya namaH
OM gadinE namaH
OM galatkuShThaharaaya namaH
OM garbhapradaaya namaH
OM garbhaarbharakShakaaya namaH
OM garbhaadhaaraaya namaH
OM garbhavaasiSiSugnyaanapradaaya namaH
OM garutmattulyajavanaaya namaH
OM garuDadhvajavaMditaaya namaH
OM gayEDitaaya namaH
OM gayaaSraaddhaphaladaaya namaH
OM gayaakRutayE namaH
OM gadaadharaavataariNE namaH
OM gaMdharvanagaraarcitaaya namaH
OM gaMdharvagaanasaMtuShTaaya namaH
OM garuDaagrajavaMditaaya namaH
OM gaNaraatrasamaaraadhyaaya namaH
OM garhaNaastutisaamyadhiyE namaH
OM gartaabhanaabhayE namaH
OM gavyootideerghatuMDaaya namaH
OM gabhastimatE namaH
OM garhitaacaaradooraaya namaH
OM garuDOpalabhooShitaaya namaH
OM gajaarivikramaaya namaH
OM gaMdhamooShavaajinE namaH
OM gataSramaaya namaH
OM gavEShaNeeyaaya namaH
OM gahanaaya namaH
OM gahanasthamunistutaaya namaH
OM gavayacCidE namaH
OM gaMDakabhidE namaH
OM gahvaraapathavaaraNaaya namaH
OM gajadaMtaayudhaaya namaH
OM garjadripughnaaya namaH
OM gajakarNikaaya namaH
OM gajacarmaamayacCEtrE namaH
OM gaNaadhyakShaaya namaH
OM gaNaarcitaaya namaH
OM gaNikaanartanapreetaaya namaH
OM gacCatE namaH
OM gaMdhaphaleepriyaaya namaH
OM gaMdhakaadirasaadheeSaaya namaH
OM gaNakaanaMdadaayakaaya namaH
OM garabhaadijanurhartrE namaH
OM gaMDakeegaahanOtsukaaya namaH
OM gaMDooSheekRutavaaraaSayE namaH
OM garimaalaghimaadidaaya namaH
OM gavaakShavatsaudhavaasinE namaH
OM garbhitaaya namaH
OM garbhiNeenutaaya namaH
OM gaMdhamaadanaSailaabhaaya namaH
OM gaMDabhEruMDavikramaaya namaH
OM gaditaaya namaH
OM gadgadaaraavasaMstutaaya namaH
OM gahvareepatayE namaH
OM gajESaaya namaH
OM gareeyasE namaH
OM gadyEDyaaya namaH
OM gatabhidE namaH
OM gaditaagamaaya namaH
OM garhaNeeyaguNaabhaavaaya namaH
OM gaMgaadikaSucipradaaya namaH
OM gaNanaateetavidyaaSreebalaayuShyaadidaayakaaya namaH

|| iti gaNapati gakaara aShTOttara SatanaamaavaLi ||