dOhaa
Sree guru charaNa sarOja raja nijamana mukura sudhaari |
varaNau raghuvara vimalayaSa jO daayaka phalachaari ||
buddhiheena tanujaanikai sumirau pavana kumaara |
bala buddhi vidyaa dEhu mOhi harahu kalESa vikaar ||

dhyaanam
gOShpadeekRuta vaaraaSiM maSakeekRuta raakShasam |
raamaayaNa mahaamaalaa ratnaM vaMdE anilaatmajam ||
yatra yatra raghunaatha keertanaM tatra tatra kRutamastakaaMjalim |
bhaaShpavaari paripoorNa lOchanaM maarutiM namata raakShasaaMtakam ||

chaupaaee
jaya hanumaana gnyaana guNa saagara |
jaya kapeeSa tihu lOka ujaagara || 1 ||

raamadoota atulita baladhaamaa |
aMjani putra pavanasuta naamaa || 2 ||

mahaaveera vikrama bajarangee |
kumati nivaara sumati kE sangee ||3 ||

kaMchana varaNa viraaja suvESaa |
kaanana kuMDala kuMchita kESaa || 4 ||

haathavajra au dhvajaa viraajai |
kaaMthE mooMja janEvoo saajai || 5||

SaMkara suvana kEsaree nandana |
tEja prataapa mahaajaga vandana || 6 ||

vidyaavaana guNee ati chaatura |
raama kaaja karivE kO aatura || 7 ||

prabhu charitra sunivE kO rasiyaa |
raamalakhana seetaa mana basiyaa || 8||

sookShma roopadhari siyahi dikhaavaa |
vikaTa roopadhari laMka jaraavaa || 9 ||

bheema roopadhari asura saMhaarE |
raamachaMdra kE kaaja saMvaarE || 10 ||

laaya saMjeevana lakhana jiyaayE |
Sree raghuveera haraShi uralaayE || 11 ||

raghupati keenhee bahuta baDaayee |
tuma mama priya bharatahi sama bhaayee || 12 ||

sahasa vadana tumharO yaSagaavai |
asa kahi Sreepati kaNTha lagaavai || 13 ||

sanakaadika brahmaadi muneeSaa |
naarada Saarada sahita aheeSaa || 14 ||

yama kubEra digapaala jahaaM tE |
kavi kOvida kahi sakE kahaaM tE || 15 ||

tuma upakaara sugreevahi keenhaa |
raama milaaya raajapada deenhaa || 16 ||

tumharO mantra vibheeShaNa maanaa |
laMkEshwara bhayE saba jaga jaanaa || 17 ||

yuga sahasra yOjana para bhaanoo |
leelyO taahi madhura phala jaanoo || 18 ||

prabhu mudrikaa mEli mukha maahee |
jaladhi laaMghi gayE acharaja naahee || 19 ||

durgama kaaja jagata kE jEtE |
sugama anugraha tumharE tEtE || 20 ||

raama duaarE tuma rakhavaarE |
hOta na aagnyaa binu paisaarE || 21 ||

saba sukha lahai tumhaaree SaraNaa |
tuma rakShaka kaahoo kO Dara naa || 22 ||

aapana tEja tumhaarO aapai |
teenOM lOka haaMka tE kaaMpai || 23 ||

bhoota piSaacha nikaTa nahi aavai |
mahaveera jaba naama sunaavai || 24 ||

naasai rOga harai saba peeraa |
japata niraMtara hanumata veeraa || 25 ||

saMkaTa sEM hanumaana ChuDaavai |
mana krama vachana dhyaana jO laavai || 26 ||

saba para raama tapasvee raajaa |
tinakE kaaja sakala tuma saajaa || 27 ||

aura manOradha jO kOyi laavai |
taasu amita jeevana phala paavai || 28 ||

chaarO yuga paritaapa tumhaaraa |
hai parasiddha jagata ujiyaaraa || 29 ||

saadhu santa kE tuma rakhawaarE |
asura nikandana raama dulaarE || 30 ||

aShThasiddhi nava nidhi kE daataa |
asa vara deenha jaanakee maataa || 31 ||

raama rasaayana tumhaarE paasaa |
saada rahO raghupati kE daasaa || 32 ||

tumharE bhajana raamakO paavai |
janma janma kE dukha bisaraavai || 33 ||

aMta kaala raghuvara purajaayee |
jahaaM janma haribhakta kahaayee || 34 ||

aura dEvataa chitta na dharayee |
hanumata sEyi sarva sukha karayee || 35 ||

saMkaTa kaTai miTai saba peeraa |
jO sumirai hanumata bala veeraa || 36 ||

jai jai jai hanumaana gOsaayee |
kRupaa karO gurudEva kee naayee || 37 ||

jO Sata vaara paaTha kara kOyee |
ChooTahi bandi mahaa sukha hOyee || 38 ||

jO yaha paDai hanumaana chaaleesaa |
hOya siddhi saakhee gaureeSaa || 39 ||

tulaseedaasa sadaa hari chEraa |
keejai naatha hRudaya maha DEraa || 40 ||

dOhaa
pavana tanaya sankaTa haraNa – mangaLa moorati roop |
raama lakhana seetaa sahita – hRudaya basahu surabhoop ||
siyaavara raamachandrakee jaya | pavanasuta hanumaanakee jaya | bOlO bhaayee saba santanakee jaya |