gaMgaa taraMga ramaNeeya jaTaa kalaapaM
gauree niraMtara vibhooShita vaama bhaagaM
naaraayaNa priyamanaMga madaapahaaraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 1 ||

vaacaamagOcaramanEka guNa svaroopaM
vaageeSa viShNu sura sEvita paada padmaM
vaamENa vigraha varEna kalatravaMtaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 2 ||

bhootaadipaM bhujaga bhooShaNa bhooShitaaMgaM
vyaaghraaMjinaaM baradharaM, jaTilaM, trinEtraM
paaSaaMkuSaabhaya varaprada SoolapaaNiM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 3 ||

seetaaMSu SObhita kireeTa viraajamaanaM
baalEkShaNaatala viSOShita paMcabaaNaM
naagaadhipaa racita baasura karNa pooraM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 4 ||

paMcaananaM durita matta mataMgajaanaaM
naagaaMtakaM dhanuja puMgava pannaagaanaaM
daavaanalaM maraNa SOka jaraaTaveenaaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 5 ||

tEjOmayaM saguNa nirguNamadviteeyaM
aanaMda kaMdamaparaajita mapramEyaM
naagaatmakaM sakala niShkaLamaatma roopaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 6 ||

aaSaaM vihaaya parihRutya paraSya niMdaaM
paapE rathiM ca sunivaarya manassamaadhau
aadhaaya hRut-kamala madhya gataM parESaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 7 ||

raagaadhi dOSha rahitaM svajanaanuraagaM
vairaagya SaaMti nilayaM girijaa sahaayaM
maadhurya dhairya subhagaM garaLaabhiraamaM
vaaraaNasee purapatiM bhaja viSvanaadham || 8 ||

vaaraaNasee pura patE sthavanaM Sivasya
vyaakhyaatam aShTakamidaM paThatE manuShya
vidyaaM SriyaM vipula saukhyamanaMta keertiM
saMpraapya dEva nilayE labhatE ca mOkSham ||

viSvanaadhaaShTakamidaM puNyaM yaH paThEH Siva sannidhau
SivalOkamavaapnOti SivEnasaha mOdatE ||