jayatyatibalO raamO lakShmaNaScha mahaabalaH
raajaa jayati sugreevO raaghavENaabhipaalitaH |
daasOhaM kOsalEMdrasya raamasyaakliShTakarmaNaH
hanumaan shatrusainyaanaaM nihaMtaa maarutaatmajaH ||

na raavaNa sahasraM mE yuddhE pratibalaM bhavEt
shilaabhistu praharataH paadapaiScha sahasraSaH |
ardhayitvaa pureeM laMkaamabhivaadya cha maithileeM
samRuddhaardhO gamiShyaami miShataaM sarvarakShasaam ||