Sree sachchidaanaMda samardha sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.

1. jODoo niyaakaracharaNi ThEvilaamaadhaa
parisaavee vinaMtee maajhee paMDareenaadhaa
asOnasO bhaavaa^^aalO – toojhiyaaThaayaa
krupaadruShTipaahE majakaDE – sadgurooraayaa
akhaMDita asaavE^^isE – vaaTatEpaayee
tukaahmaNE dEvaamaajhee vEDeevaakuDee
naamE bhavapaaS haati – aapulyaatODee

2.uThaapaaMDuraMgaa ataa prabhaata samayO paatalaa |
vaiShNavaaMchaa mELaa garuDa-paaree daaTalaa ||
garooDaapaaraa paasunee mahaa dvaaraa paryaMtaa |
suravaraaMchee maaMdee ubhee jODooni haat
Sukasanakaadika naaradatuMbara bhaktaaMchyaakOTee
triSoolaDhamaroo ghE^^uni ubhaa girijEchaapatee
kaliyugeechaa bhaktaanaamaa ubhaakeertanee
paaTheemaagE ubheeDOlaa laavuni^^u^^aajanee

3.uThaa uThaa SreesaayinaadhagurucharaNakamala daavaa
aadhivyaadi bhavataapa vaarunee taaraa jaDajeevaa
gEleetuhmaa sODu niyaabhava tamara rajaneevilayaa
parihee anyaanaasee tamachee bhulaviyOgamaayaa
Saktina ahmaayatkiMchit hee ti jalaasaaraayaa
tuhmeech teetEsaaruni daavaa mukhajanataaraayaa
agnyaanee ahmeekiti tava varNaaveetavadhOravee
teevarNitaabhaa galE bahuvadaniSESha vidhakavee
sakrupahO^^uni mahimaatumachaa tuhmeechavadavaavaa
aadivyaadhibhava taapavaaruni taaraajaDajeevaa
uThaa uThaa SreesaayinaadhagurucharaNakamala daavaa
aadivyaadhibhava taapavaaruni taaraajaDajeevaa
bhaktamanisadbhaava dharunijE tuhmaa^^anusaralE
dhyaayaastavatE darSnatumachE dvaari ubEThElE
dhyaanasdhaa tuhmaasa paahunee mana amuchEghElE
ukhaDuneenEtrakamalaa deenabaMdhooramaakaaMtaa
paahibaakrupaadrusTee baalakaajasee maataa
raMjaveemadhuravaaNee haritaap saayinaadhaa
ahmich apulEkariyaastavatujakaShTavitOdEvaa
sahanakariSile ikuvidyaavee bhET kruShNadaavaa
uThaa uThaa SreesaayinaadhagurucharaNakamala daavaa
aadivyaadhi bhavataapavaaruni taaraajaDajeevaa

4.uThaa uThaa paaDuraMgaa aataa – darSanadyaasakaLaa
jhoolaa aruNOdayaasaralee-nidrEchevELaa
saMtasaadhoomunee avaghE jhoolEteegOLaa
sODaaSEjE sukh aataa bahujaamukhakamalaa
raMgamaMDapE mahaadvaaree jhooleesEdaaTee
mana u taaveeLaroopa pahavayaadruShTee
raayirakhumaabaayi tuhmaayE oodyaadayaa
SEjE haalavunee jaagE kaaraadEvaraayaa
garooDa hanumaMta hubhE paahaateevaaT
svargeechE suravaraghE uni aalEbhObhaaT
jhoolE mukta dvaaraa laabh jhoolaarOkaDaa
viShNudaas naama ubhaa ghE unikaakaDa

5.ghE^^uniyaa paMchaaratee karoobaabaasee aaratee
uThaa^^uThaahO baaMdhava OvaaLu haramaadhava
karooniyaa sdhiraamana paahugaMbheeraahEdhyaana
kruShNanaadhaa dattasaayi jaaDochitta tujhEpaayee
kaakaDa aaratee kareetO! saayinaadha dEvaa
chinmayaroopa daakhavee ghE uni! baalakalaghu sEvaa ||kaa||

6.kaamakrOdhamadamatsara aaTuni kaakaDakElaa
vairaagyaachE toov kaaDhunee meetO bijiveelaa
saayinaadhaguru bhakti jvalinE tOmeepETavilaa
tadrvutteejaaLunee gurunE praakaaSapaaDilaa
dvaitatamaanaasuneemiLavee tatsyaroopi jeevaa
chinmayaroopadaakhavee ghE^^unibaalakalaghu sEvaa
kaakaDa aarateekareetO saayinaadha dEvaa
chinmayaaroopadaakhavee ghE uni baalakalaghu sEvaa
bhoo khEchara vyaapoonee avaghE hrutkamaleeraahasee
tOchee dattadEva SiriDee raahuni paavasee
raahuniyEdhE anyasradhahi too bhaktaastavadhaavasee
nirasuni yaa saMkaTaadaasaa anibhava daaveesee
nakalEtvallee laaheekONyaa dEvaavaa maanavaa
chinmayaroopadaakhavee ghE uni baalakaghusEvaa
kaakaDa aarateekareetO saayinaadha dEvaa
chinmayaroopadaakhavee ghE uni baalakaghusEvaa
tvadRooSyaduMdubhinEsaarE aMbar hE kOMdalE
saguNamoortee paahaNyaa aatura janaSiriDee aalE!
praaSuni tadvachanaamruta amuchEdEhabaan haraphalE
sODuniyaadurabhimaana maanasa tvachcharaNi vaahilE
krupaakarunee saayimaavulE daanapadarighyaavaa
chinmayaroopadaakhavee ghE uni baalakaghu sEvaa
kaakaDa aarateekareetO saayinaadha dEvaa
chinmayaroopadaakhavee ghE uni baalakaghusEvaa.
bhakteechiyaa pOTeebOd kaakaDa jyOtee
paMchapraaNajeevE bhaavE OvaaLu aaratee
OvaaLoo aarateemaajhyaa paMDareenaadhaa maajhyaasaayinaadhaa
dOnee karajODunicharaNee ThEvilaamaadhaa
kaayaamahimaa varNoo aataa saaMgaNEkeetee
kOTibrahma hatyamukha paahataa jaatee
raayeerakhumaabaayee ubhyaa dOgheedObaahee
maayoorapiMcha chaamarEDaaLeeti saayeeMcha Thaayi
tukaahmaNE deepaghE uni unmaneetaSObhaa
viThEvaree ubaadisE laavaNyaa gaabhaa
uThaasaadusaMtasaadaa aapulaalE hitaa
jaa^^eel jaa^^eel hanaradEha magakaichaa bhagavaMta
uThOniyaa pahaTEbaabaa ubhaa asEveeTE
charaNatayaaMchEgOmaTee amruta druShTee avalOkaa
uThaa^^uThaa hOvEgEseechalaa ja^^ooraa^^uLaasee
jalatilapaatakaan chyaaraaSee kaakaDa aaratidEkhiliyaa
jaagEkaraarukmiNeevaraa dEva ahEnijasuraan ta
vEgEliMbalON karaa-druShTi hO eel tayaasee
daareebaajaMtree vaajatee DOlu DamaamE garjatee
hOtasEkaakaDaarati maajhyaa sadguru raayachee
siMhanaadha SaMkha bEri aanaMdahOtOmahaadvaaree
kESavaraaja viThEvaree naamaacharaNa vaMditO
saayinaadha gurumaajhE aayee
majalaa Thaavaa dyaavaapaayee
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai
dattaraaja gurumaajhE aayee
majalaa Thaavaa dyaavaapaayee
saayinaadha gurumaajhE aayee
majalaa Thaavaa dyaavaapaayee
prabhaata samayeenabhaa Subha ravee prabhaapaakalee
smarE guru sadaa aSaasamayeetyaaCaLE naakalee
hmaNOnikarajODuneekaru ataaguroo praardhanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manOvaasanaa
tamaa nirasi bhaanuhaguruhi naasi agnyaanataa
paraMtuguru cheekaree naraviheekadee saamyataa
pun haatimira janmaghE gurukrupEni agnyananaa
samardha gurusaayinaadha puravee manOvaasanaa
ravi pragaTahO uni tvaritaghaala vee aalasaa
tasaaguruhisODavee sakala duShkrutee laalasaa
harOni abhimaanahee jaDavi tatpadeebhaavanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manOvaasanaa
guroosi upamaadisEvidhi haree haraaMchee^^uNee
kuThOni mag E^^itee kavani yaa ugeepaahooNi
tujheecha upamaatulaabaraviSObhatE sajjanaa
samardha gurusaayinaadha puravee manOvaasanaa
samaadhi utarOniyaa guruchalaamaSeedeekaDE
tvadeeya vachanOktitee madhura vaariteesOkaDE
ajaataripu sadgurO akhila paataka bhaMjanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manOvaasanaa
ahaasusamayaasiyaa guru uThOniyaa baisalE
vilOkuni padaaSritaa tadiya aapadE naasilE
aasaasuta kaariyaa jagatikONeehee anyanaa
asEbahutaSaahaNaa parinajyaaguroocheekrupaa
natatrvahita tyaakaLEkaritasE rikaamyaa gapaa
jareegurupadaadharaneesudruDa bhaktinEtOmanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manOvaasanaa
gurOvinati meekaree hrudaya maMdiree yaabasaa
samasta jag hE gurusvaroopachi ThasOmaanasaa
gaDOsatata satkRu^^ateeyatihidE jagatpaavanaa
samardha gurusaayinaadhapura vee manOvaasanaa

11.pramEyaa aShTakaaSeephaDuni guruvaraa praardhiteejEprabhaati
tyaaMchEchittaasidEtO akhilaharuniyaa bhraaMtiminityaSaaMti
aisE hEsaayinaadhEkadhunee suchavilE jEviyaabaalakaaSee
tEvityaakruShNapaayee namuni savinayE arpitO aShTakaaSee
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai

12.saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
jaanaatumanE jagatprasaaraa sabaheejhooT jamaanaa
jaanaatumanE jagatprasaaraa sabaheejhooT jamaanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
mai aMdhaahoobaMdaa aapakaamujhusE prabhudikhalaanaa
mai aMdhaahoobaMdaa aapakaamujhusE prabhudikhalaanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
daasagaNookahE ab kyaabOloo dhak gayee mEree rasanaa
daasagaNookahE ab kyaabOloo dhak gayee mEree rasanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
saayirahaM najar karanaa bachchOkaapaalan karanaa
raaM najar karO , ab mOrEsaayee
tumabeena naheemujhE maabaap bhaayee – raaM najar karO
mai aMdhaahoo baMdaa tumhaaraa – mai aMdhaahoo baMdaa tumhaaraa
mainaajaanoo,mainaajaanoo – mainaajaanoo – allaa^^ilaahi
raaM najar karO raaM najar karO , ab mOrEsaayee
tumabeena naheemujhE maabaap bhaayee – raaM najar karO
raaM najar karO raaM najar karO
khaalee jamaanaa mainE gamaayaa mainE gamaayaa
saadhee^^akhir kaa saadhee^^akhir aa – saadhee^^akhir kaa keeyaanakOyee
raaM najar karO raaM najar karO , ab mOrEsaayee
tumabeena naheemujhE maabaap bhaayee
raaM najar karO raaM najar karO
ap nEmas jid kaa jaaDooganoohai
ap nEmas jid kaa jaaDooganoohai
maalik hamaarE maalik hamaarE
maalik hamaarE – tuM baabaasaayee
raaM najar karO raaM najar karO , ab mOrEsaayee
raaM najar karO raaM najar karO

14.tujakaayadE^^u saavaLya meebhaayaatariyO
tujakaayadE^^u saavaLya meebhaayaatariyO
meedubaLi baTika naamyaa chijaaNa Sreeharee
meedubaLi baTika naamyaa chijaaNa Sreeharee
uchchiShTa tulaadENEhi gOShTa naabari yO
uchchiShTa tulaadENEhi gOShTa naabari
too jagannaadh tujachE kaSeerEbhaakari
too jagannaadh tujachE kaSeerEbhaakari
nakO aMtamadeeyaa paahoo sakhyaabhagavaMtaa SreekaaMtaa
madhyaahnaraatri ulaTOnigE lihi aataa aNachittaa
jahO eel tujhoorEkaakaDaa kiraa uLatariyO
jahO eel tujhoorEkaakaDaa kiraa uLatari
aNateel bhakta naivEdyahi naanaapari – aNateel bhakta naivEdyahi naanaaparee
tujakaayadE^^u mibhaayaa tariyO
yujakaayadE^^u sadguru meebhaayaa taree
meedubaLi baTika naamyaa chijaaNa Sreeharee
meedubaLi baTika naamyaa chijaaNa Sreeharee.
Sreesadguru baabaasaayee hO – Sreesadguru baabaasaayee
tujavaachuni aaSrayanaaheebhootalee – tujavaachuni aaSrayanaaheebhootalee
mee paapipatitadheemaMtaa – mee paapipatitadheemaMtaa
taaraNEmalaa gurunaadhaa jhuDakaree – taaraNEmalaa saayinaadhaa jhuDakaree
tooSaaMtikShamEchaamEroo – tooSaaMtikShamEchaamEroo
tumi bhavaarNa vichEtaaroo guruvaraa
tumi bhavaarNa vichEtaaroo guruvaraa
guruvaraamajasi paamaraa ataa uddaraa
tvaritalavalaahee tvarita lalaahee
meebuDatO bhava bhaya DOhee uddaraa
Sree sadguru baabaasaayee hO – Sree sadguru baabaasaayee hO
tujavaachuni aaSrayanaaheebhootalee
tujavaachuni aaSrayanaaheebhootalee
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai
raajaadhiraajayOgiraaja parabrahma saayinaadh maharaaj
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj kee jai