karaaraviMdEna padaaraviMdaM mukhaaraviMdE vinivESayaMtam |
vaTasya patrasya puTE SayaanaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 1 ||

saMhRutya lOkaanvaTapatramadhyE SayaanamaadyaMtaviheenaroopam |
sarvESvaraM sarvahitaavataaraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 2 ||

iMdeevaraSyaamalakOmalaaMgam iMdraadidEvaarcitapaadapadmam |
saMtaanakalpadrumamaaSritaanaaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 3 ||

laMbaalakaM laMbitahaarayaShTiM SRuMgaaraleelaaMkitadaMtapaMktim |
biMbaadharaM caaruviSaalanEtraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 4 ||

SikyE nidhaayaadyapayOdadheeni bahirgataayaaM vrajanaayikaayaam |
bhuktvaa yathEShTaM kapaTEna suptaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 5 ||

kaliMdajaaMtasthitakaaliyasya phaNaagraraMgEnaTanapriyaMtam |
tatpucCahastaM SaradiMduvaktraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 6 ||

ulookhalE baddhamudaaraSauryam uttuMgayugmaarjuna bhaMgaleelam |
utphullapadmaayata caarunEtraM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 7 ||

aalOkya maaturmukhamaadarENa stanyaM pibaMtaM saraseeruhaakSham |
saccinmayaM dEvamanaMtaroopaM baalaM mukuMdaM manasaa smaraami || 8 ||