OM saayinaathaaya namaH
OM lakShmee naaraayaNaaya namaH
OM Sree raamakRuShNa maarutyaadi roopaaya namaH
OM SEShaSaayinE namaH
OM gOdaavareetaTa SiraDee vaasinE namaH
OM bhakta hRudaalayaaya namaH
OM sarvahRudvaasinE namaH
OM bhootaavaasaaya namaH
OM bhoota bhaviShyadbhaavavarjataaya namaH
OM kaalaatee taaya namaH || 10 ||
OM kaalaaya namaH
OM kaalakaalaaya namaH
OM kaala darpadamanaaya namaH
OM mRutyuMjayaaya namaH
OM amartyaaya namaH
OM martyaabhaya pradaaya namaH
OM jeevaadhaaraaya namaH
OM sarvaadhaaraaya namaH
OM bhaktaa vana samarthaaya namaH
OM bhaktaavana pratignyaaya namaH || 20 ||
OM annavastradaaya namaH
OM aarOgyakShEmadaaya namaH
OM dhana maaMgalyadaaya namaH
OM buddhee siddhee daaya namaH
OM putra mitra kaLatra baMdhudaaya namaH
OM yOgakShEma mavahaaya namaH
OM aapadbhaaMdhavaaya namaH
OM maarga baMdhavE namaH
OM bhukti mukti sarvaapavargadaaya namaH
OM priyaaya namaH || 30 ||
OM preetivarda naaya namaH
OM aMtaryaanaaya namaH
OM saccidaatmanE namaH
OM aanaMda daaya namaH
OM aanaMdadaaya namaH
OM paramESvaraaya namaH
OM gnyaana svaroopiNE namaH
OM jagataH pitrE namaH || 40 ||
OM bhaktaa naaM maatRu daatRu pitaamahaaya namaH
OM bhaktaa bhayapradaaya namaH
OM bhakta paraadhee naaya namaH
OM bhaktaanugra hakaataraaya namaH
OM SaraNaagata vatsalaaya namaH
OM bhakti Sakti pradaaya namaH
OM gnyaana vairaagyadaaya namaH
OM prEmapradaaya namaH
OM saMSaya hRudaya daurbhalya paapakarmavaasanaakShayaka raaya namaH
OM hRudaya graMdhabhEda kaaya namaH || 50 ||
OM karma dhvaMsinE namaH
OM Suddhasatva sdhitaaya namaH
OM guNaatee taguNaatmanE namaH
OM anaMta kaLyaaNaguNaaya namaH
OM amita paraakra maaya namaH
OM jayinE namaH
OM jayinE namaH
OM durdarShaa kShObhyaaya namaH
OM aparaajitaaya namaH
OM trilOkEsu avighaatagatayE namaH
OM aSakyara hitaaya namaH || 60 ||
OM sarvaSakti moorta yai namaH
OM suroopasuMdaraaya namaH
OM sulOcanaaya namaH
OM mahaaroopa viSvamoortayE namaH
OM aroopavyaktaaya namaH
OM ciMtyaaya namaH
OM sookShmaaya namaH
OM sarvaaMta ryaaminE namaH
OM manO vaagateetaaya namaH
OM prEma moortayE namaH || 70 ||
OM sulabha durla bhaaya namaH
OM asahaaya sahaayaaya namaH
OM anaadha naadhayE namaH
OM sarvabhaara bhratE namaH
OM akarmaanE kakarmaanu karmiNE namaH
OM puNya SravaNa keerta naaya namaH
OM teerdhaaya namaH
OM vaasudEvaaya namaH
OM sataaMga tayE namaH
OM satparaayaNaaya namaH || 80 ||
OM lOkanaadhaaya namaH
OM paava naana ghaaya namaH
OM amRutaaMSuvE namaH
OM bhaaskara prabhaaya namaH
OM brahmacaryataScaryaadi suvrataaya namaH
OM satyadharmaparaayaNaaya namaH
OM siddESvaraaya namaH
OM sidda saMkalpaaya namaH
OM yOgESvaraaya namaH
OM bhagavatE namaH || 90 ||
OM bhaktaavaSyaaya namaH
OM satpuruShaaya namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM satyatattvabOdha kaaya namaH
OM kaamaadiSha Daivara dhvaMsinE namaH
OM abhE daanaMdaanubhava pradaaya namaH
OM sarvamata sammataaya namaH
OM SreedakShiNaamoortayE namaH
OM Sree vEMkaTESvara maNaaya namaH
OM adbhutaanaMda caryaaya namaH || 100 ||
OM prapannaarti haraya namaH
OM saMsaara sarva du:khakShayakaara kaaya namaH
OM sarva vitsarvatOmukhaaya namaH
OM sarvaaMtarbha histhitaya namaH
OM sarvamaMgaLa karaaya namaH
OM sarvaabheeShTa pradaaya namaH
OM samara sanmaarga sthaapanaaya namaH
OM saccidaanaMda svaroopaaya namaH
OM Sree samartha sadguru saayinaathaaya namaH || 108 ||