kRupaasaagaraayaaSukaavyapradaaya
praNamraakhilaabheeShTasandaayakaaya |
yateendrairupaasyaanghripaathOruhaaya
prabOdhapradaatrE namaH Sankaraaya ||1||

cidaanandaroopaaya cinmudrikOdya-
tkaraayESaparyaayaroopaaya tubhyam |
mudaa geeyamaanaaya vEdOttamaangaiH
SritaanandadaatrE namaH Sankaraaya ||2||

jaTaajooTamadhyE puraa yaa suraaNaaM
dhunee saadya karmandiroopasya SambhOH
galE mallikaamaalikaavyaajatastE
vibhaateeti manyE gurO kiM tathaiva ||3||

nakhEnduprabhaadhootanamraalihaardaa-
ndhakaaravrajaayaabjamandasmitaaya |
mahaamOhapaathOnidhErbaaDabaaya
praSaantaaya kurmO namaH Sankaraaya ||4||

praNamraantarangaabjabOdhapradaatrE
divaaraatramavyaahatOsraaya kaamam |
kShapESaaya citraaya lakShma kShayaabhyaaM
viheenaaya kurmO namaH Sankaraaya ||5||

praNamraasyapaathOjamOdapradaatrE
sadaantastamastOmasaMhaarakartrE |
rajanyaa mapeeddhaprakaaSaaya kurmO
hyapoorvaaya pooShNE namaH Sankaraaya ||6||

nataanaaM hRudabjaani phullaani SeeghraM
karOmyaaSu yOgapradaanEna noonam |
prabOdhaaya cEtthaM sarOjaani dhatsE
praphullaani kiM bhO gurO broohi mahyam ||7||

prabhaadhootacandraayutaayaakhilEShTa-
pradaayaanataanaaM samoohaaya Seeghram|
prateepaaya namraughaduHkhaaghapanktE-
rmudaa sarvadaa syaannamaH Sankaraaya ||8||

viniShkaasitaaneeSa tattvaavabOdhaa -
nnataanaaM manObhyO hyananyaaSrayaaNi |
rajaaMsi prapannaani paadaambujaataM
gurO raktavastraapadESaadbibharShi ||9||

matErvEdaSeerShaadhvasampraapakaayaa-
nataanaaM janaanaaM kRupaardraiH kaTaakShaiH |
tatEH paapabRundasya SeeghraM nihantrE
smitaasyaaya kurmO namaH Sankaraaya ||10||

suparvOktigandhEna heenaaya toorNaM
puraa tOTakaayaakhilagnyaanadaatrE|
pravaaleeyagarvaapahaarasya kartrE
padaabjamradimnaa namaH Sankaraaya ||11||

bhavaambhOdhimagnaanjanaanduHkhayuktaan
javaaduddidheerShurbhavaanityahOham |
viditvaa hi tE keertimanyaadRuSaambhO
sukhaM nirviSankaH svapimyastayatnaH ||12||

||iti SreeSankaraacaarya bhujangaprayaatastOtram||