OM kRuShNaaya namaH
OM kamalanaathaaya namaH
OM vaasudEvaaya namaH
OM sanaatanaaya namaH
OM vasudEvaatmajaaya namaH
OM puNyaaya namaH
OM leelaamaanuSha vigrahaaya namaH
OM Sreevatsa kaustubhadharaaya namaH
OM yaSOdaavatsalaaya namaH
OM hariyE namaH || 10 ||
OM caturbhujaatta cakraasigadaa namaH
OM saMkhaaMbujaa yudaayujaaya namaH
OM dEvaakeenaMdanaaya namaH
OM SreeSaaya namaH
OM naMdagOpa priyaatmajaaya namaH
OM yamunaavEgaa saMhaariNE namaH
OM balabhadra priyanujaaya namaH
OM pootanaajeevita haraaya namaH
OM SakaTaasura bhaMjanaaya namaH
OM naMdavraja janaanaMdinE namaH || 20 ||
OM saccidaanaMda vigrahaaya namaH
OM navaneeta viliptaaMgaaya namaH
OM navaneeta naTanaaya namaH
OM mucukuMda prasaadakaaya namaH
OM ShODaSastree sahasrESaaya namaH
OM tribhaMginE namaH
OM madhuraakRutayE namaH
OM Sukavaaga mRutaabdeeMdavE namaH
OM gOviMdaaya namaH
OM yOginaaM patayE namaH || 30 ||
OM vatsavaaTi caraaya namaH
OM anaMtaaya namaH
OM dEnukaasurabhaMjanaaya namaH
OM tRuNee kRuta tRuNaa vartaaya namaH
OM yamaLaarjuna bhaMjanaaya namaH
OM uttalOttaala bhEtrE namaH
OM tamaala SyaamalaakRutiyE namaH
OM gOpagOpeeSvaraaya namaH
OM yOginE namaH
OM kOTisoorya samaprabhaaya namaH || 40 ||
OM ilaapatayE namaH
OM paraMjyOtiShE namaH
OM yaadavEMdraaya namaH
OM yadoodvahaaya namaH
OM vanamaalinE namaH
OM peetavaasanE namaH
OM paarijaatapahaarakaaya namaH
OM gOvardhanaaca lOddartrE namaH
OM gOpaalaaya namaH
OM sarvapaalakaaya namaH || 50 ||
OM ajaaya namaH
OM niraMjanaaya namaH
OM kaamajanakaaya namaH
OM kaMjalOcanaaya namaH
OM madhughnE namaH
OM madhuraanaathaaya namaH
OM dvaarakaanaayakaaya namaH
OM balinE namaH
OM bRuMdaavanaaMta saMcaariNE namaH
OM tulaseedaama bhooShanaaya namaH || 60 ||
OM SamaMtaka maNErhartrE namaH
OM naranaarayaNaatmakaaya namaH
OM kujja kRuShNaaMbaradharaaya namaH
OM maayinE namaH
OM paramapuruShaaya namaH
OM muShTikaasura caaNoora namaH
OM mallayudda viSaaradaaya namaH
OM saMsaaravairiNE namaH
OM kaMsaarayE namaH
OM muraarayE namaH || 70 ||
OM naaraakaaMtakaaya namaH
OM anaadi brahmacaariNE namaH
OM kRuShNaavyasana karSakaaya namaH
OM SiSupaalaSiccEtrE namaH
OM duryOdhanakulaaMtakaaya namaH
OM viduraakroora varadaaya namaH
OM viSvaroopapradarSakaaya namaH
OM satyavaacE namaH
OM satya saMkalpaaya namaH
OM satyabhaamaarataaya namaH || 80 ||
OM jayinE namaH
OM subhadraa poorvajaaya namaH
OM viShNavE namaH
OM bheeShmamukti pradaayakaaya namaH
OM jagadguravE namaH
OM jagannaathaaya namaH
OM vENunaada viSaaradaaya namaH
OM vRuShabhaasura vidvaMsinE namaH
OM baaNaasura karaaMtakRutE namaH
OM yudhiShTira pratiShTaatrE namaH || 90 ||
OM barhibarhaavataMsakaaya namaH
OM paardhasaaradhiyE namaH
OM avyaktaaya namaH
OM geetaamRuta mahodhadiyE namaH
OM kaaLeeya phaNimaaNikya raMjita
Sree padaaMbujaaya namaH
OM daamOdaraaya namaH
OM yajnabhOkrtE namaH
OM daanavEMdra vinaaSakaaya namaH
OM naaraayaNaaya namaH
OM parabrahmaNE namaH || 100 ||
OM pannagaaSana vaahanaaya namaH
OM jalakreeDaa samaasakta namaH
OM gOpeevastraapahaaraakaaya namaH
OM puNyaSlOkaaya namaH
OM teerdhakRutE namaH
OM vEdavEdyaaya namaH
OM dayaanidhayE namaH
OM sarvateerdhaatmakaaya namaH
OM sarvagraha rupiNE namaH
OM paraatparaaya namaH || 108 ||